Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach. 

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Biurze,
 3. informacje o plikach cookies.

 

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne 2

Administrator 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności 2

Zabezpieczenie danych osobowych 2

Twoje prawa dotyczące danych osobowych 2

Prawo sprzeciwu 3

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 3

Anonimowość 3

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania 3

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w  formularzu      kontaktowym  i w trakcie kontaktu z nami 3

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu 3

Zamówienie usługi w Biurze…………………………………………………………………………………………………………..4

Część III – informacje o plikach cookies 5

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy 5

Rodzaje plików cookies 5

Jak usunąć pliki cookies 5

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze strony Biura 5

Zewnętrzne pliki cookies 6

Część I – Postanowienia ogólne

 • 1. Administrator 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli OSOM GROUP Katarzyna Miller, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 728-268-71-40. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub  określamy się jako „Administrator” lub „My”. 
 2. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: ul. Kopernika 36b, 90-552 Łódź,
  2. e-mailem na adres: [email protected].
 • 2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami: 

 1. Biuro architektoniczno-projektowe, zwane dalej „Biuro” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.osomgroup.pl,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.
 • 3. Zabezpieczenie danych osobowych
 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Biurze lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z kontaktu z nami  przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Biura.
 • 4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 2. możesz dokonywać ich sprostowania,
 3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 1. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.
 2. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach.  
 • 5. Prawo sprzeciwu
 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 1. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.
 • 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

 • 7. Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z usług udostępnionych przez  Biuro w sposób anonimowy. 

 • 8. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://osomgroup.pl/strona/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w  formularzu kontaktowym i w trakcie kontaktu z nami

 • 9. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania   przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość. 

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
 1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie internetowej Biura,
 2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony internetowej Biura lub danych osobowych dla nas.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 • 10. Zamówienie  usługi  w  Biurze

Jeżeli korzystasz z tych możliwości zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Zawarcia a w konsekwencji wykonania umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zawrzeć umowy z Biurem.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes. 

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Prawidłowe wykonanie usługi, którą nam zleciłeś, a w szczególności wykonanie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
 1. Kurierom, Poczcie oraz serwisom służącym do zamawiania usług kurierskich i generowania etykiet dla kurierów.
 2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony internetowej oraz danych osobowych dla nas.
 3. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym i doradczym.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas:

 1. niezbędny do wykonania umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz czas do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
 2.  do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych  albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoich danych osobowych nie będziemy przekazywać do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

Część III – informacje o plikach cookies

 • 12. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
 1. Na stronie internetowej Biura stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Biuro. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
 1. obsługi liczników odwiedzin, korzystania z sond, zapamiętywania wybranej wersji językowej,
 2. utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Biurze,
 3. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z informacji Biura. 
 • 13. Rodzaje plików cookies

Na stronie internetowej Biura znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki strony internetowej  Biura.
 • 14. Jak usunąć pliki cookies
 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 • 15. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Biura

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności naszej strony internetowej. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. 

 • 16. Zewnętrzne pliki cookies
 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z usług:

Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Usługi te pomagają nam analizować ruch na naszej stronie internetowej. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystają ze z naszej strony internetowej.

 1. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.